Thành phố cảng Yokohama là thủ phủ của tỉnh Kanagawa, nằm ở phía tây nam của thủ đô Tokyo và cách Tokyo khoảng 30 - 40km. Nơi đây có cảng biển lớn nhất Nhật Bản, là một trong những trung tâm thương mại lớn của vùng thủ đô Tokyo, được xem như là cửa ngỏ của Nhật Bản với thế giới.
    1